Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους

Email : Πατώντας εδώ

Discord : Πατώντας εδώ

Facebook : Πατώντας εδώ

Trucksbook : Πατώντας εδώ

Truckersmp : Πατώντας εδώ